Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрАвилгын эсрэг үйл ажиллагааМОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРААС 2023-2024 ОНЫГ “АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ЖИЛ” БОЛГОН ЗАРЛАСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗРЫН 2024 ОНЫ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРААС 2023-2024 ОНЫГ “АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ЖИЛ” БОЛГОН ЗАРЛАСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗРЫН 2024 ОНЫ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ