Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрСайдын тушаалЗасгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /2006-06-02/

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /2006-06-02/

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /2006-06-02/

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2006 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 54

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын “Нийгмйн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах” хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:
1. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн БНСУ-д ажиллаж байгаа үйлдвэрлэлийн дадлагажигч, гэрээгээр ажиллагчдын сард төлөх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 40000 (дөчин мянга) вонноор тогтоосугай.
2. Дор дурьдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар /М. Далайхүү/-т даалгасугай.
2.1  Монгол Улсаас БНСУ-д үйлдвэрлэлийн дадлагажигчаар болон гэрээгзэр ажиллаж байгаа иргэдийг тэтгэврийн даатгалд хамруулах журам боловсруулж, хэрэгжүүлэх:
2.2  БНСУ-д      ажиллагчдыг     тэтгэврийн      даатгалд хамруулахтай холбогдон гарах үйл ажиллагааны зардал болон зуучлагч байгууллагад олгох урамшууллын хэмжээг жил бүрийн төсөвт тусган батлуулж мөрдөх:
2.3  БНСУ-д ажиллагчидтай гэрээ байгуулах, нийгмийн даатгалын дэвтэр  нээх,  сертификат олгох,  сурталчилгаа хийх ажлыг 2006 оны 6 дугаар сарын 25-ны дотор зохион байгуулах:
2.4  Ажлын явц, үр дүнг 2006 оны 10 дугаар сард багтаан Сайдын зөвлөлд танилцуулах:
3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд сайд /С. Чинзориг/-д үүрэг болгосугай.

САЙД

Л.ОДОНЧИМЭД

Эх сурвалж - Legalinfo.mnЭх сурвалж - Legalinfo.mn