Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ243 байгууллагын 13052 ажилтан, албан хаагчийг сургалт-өдөрлөгт хамрууллаа

243 байгууллагын 13052 ажилтан, албан хаагчийг сургалт-өдөрлөгт хамрууллаа

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын А/52 тоот тушаалын дагуу “Томоохон ажил олгогч, шимтгэл төлөгч аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулсан сургалт-өдөрлөг”-ийг улсын хэмжээнд зохион байгууллаа.

Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах, шинэ үйлчилгээг танилцуулах, байгууллагын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэх зорилго бүхий тус сургалт-өдөрлөгт нийт 243 байгууллагын 13052 ажилтан, албан хаагчийг хамруулж, 6225 даатгуулагчийг шинээр “нийгмийн даатгал” гар утасны аппликэйшний хэрэглэгчээр бүртгэн баталгаажуулсан өргөн хүрээтэй арга хэмжээ боллоо.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Сургалт, олон нийт, хамтын ажиллагааны газраас шимтгэлийн өртэй аж ахуйн нэгж, оюутан суралцагчид, сайн дурын даатгуулагчид зэрэг зорилтот бүлгийг хамруулан сургалт-өдөрлөг зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.