Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ2014 онд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжид 58.2 тэрбум төгрөг зарцуулав

2014 онд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжид 58.2 тэрбум төгрөг зарцуулав

Нийгмийн даатгалын тэтгэмжийн даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны, оршуулгын тэтгэмж иргэд даатгуулагддаг олгогддог.

Өнгөрсөн 2014 онд тус сангаас 178.7 мянган иргэнд 78.4 тэрбум төгрөг олгосон ба нийт тэтгэмжид зарцуулсан хөрөнгийн 74.2 хувь буюу 58.2 тэрбум төгрөгийг жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжид зарцуулсан байна.

Төрөлт жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах даатгуулагчийн тоо болоод түүнийг дагаад сангаас зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ ч өссөн дүн харагдаж байна. Тухайлбал 2012 онд 38483 эх тус тэтгэмжийг авч үүнд 30.6 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол 2013 онд 45.710 даатгуулагчид 44.7 тэрбум төгрөгийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж олгосон байна.