Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээЭрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ажилтнуудыг чадавхижуулах сургалт”-ыг зохион байгуулав

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ажилтнуудыг чадавхижуулах сургалт”-ыг зохион байгуулав

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн даатгалын тухай хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, багаар ажиллах чадварыг сайжруулах, бүтээлч хандлагыг төлөвшүүлэх, чадавхижуулах чиглэлд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ажилтнуудыг чадавхижуулах сургалт”-ыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 07, 08-ны өдрүүдэд Азийн хөгжлийн банкны “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулав.

 

 

 

Сургалтаар Монгол улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо, түүний шинэчлэл, Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэл, ажилтны чадавхийг хөгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх нь,  төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмүүд, байгууллагын менежментийг сайжруулах нь, багийн ажиллагаа байгуулагад чухал болох нь зэрэг сэдвүүдээр сургалт хийж, мэдээлэл өглөө. Энэ удаагийн сургалт нь  суралцагч төвтэй, ажилтнуудын жигд оролцоог хангаж,  багийн ажиллагааг дэмжсэн байдлаар зохион байгуулагдсанаараа онцлог байлаа.