Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээЭрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллагуудыг шалгарууллаа

Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллагуудыг шалгарууллаа

“Эрүүл, аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага-2015” шагнал гардуулах ёслол 2016 оны 1-р сарын 22-ны өдөр боллоо. Эрүүл, аюулгүй ажлын байрыг бий болгох, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тал дээр санаачилгатай ажилладаг, үйлдвэрлэлийн ослоос ажилчдаа бүрэн хамгаалж чаддаг байгууллага аж ахуйн нэгжийг шалгаруулахад энэхүү үйл ажиллагааны зорилго оршиж байгаа юм.

Өнөөдрийн үйл ажиллагаанд Хөдөлмөрийн яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа эрүүл ахуйн үндэсний хороо, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төв болон Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Ажил олгогч эздийн холбооны төлөөлөл оролцов. Том аж ахуйн нэгжийн ангилалд “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, “Хасу мегаватт”,  “Сүү” ХХК, дүнд   аж ахуйн нэгжийн ангилалд  “Шар нарст”, “Тэргүүн саруул зам” ХХК, Төв аймгийн Баянчандмань дахь МСҮТ шалгарсан бол жижиг аж ахуйн нэгжийн ангилалд “Максам эксплозивс” ХХК, “МТ сайн шанд” ХХК-ийн Чойр дахь салбар тодорч өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнууллаа.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 39 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлыг санхүүжүүлэх журам”-ын дагуу дээрх арга хэмжээг санхүүжүүлэн ажилласан юм. Мөн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь ослын даатгалыг тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр “Ослын олон улсын форум”, үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлж, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр “Даатгуулагчийг үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоог сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт сургалт зэргийг зохион байгуулж нийт 49 удаагийн сургалтаар 2731 ажил олгогч, даатгуулагчийн төлөөлийг сургалтанд хамруулсан байна.

2015 оны байдлаар улсын хэмжээнд үйлдвэрлэлийн осол 383 бүртгэгдэж, 404 хүн осолд өртөж, 48 хүн нас барж,25 хүн тахир дутуу болж, 325 хүн хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдсан байна. Иймд үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах чиглэлээр төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлж, тасралтгүй ажиллах шаардлагатай байгааг шагнал гардуулах үйл ажиллагааны үеэр хэлж байлаа.