Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс “Ижил мэргэжилтний үзлэг” зохион байгуулав

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс “Ижил мэргэжилтний үзлэг” зохион байгуулав

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос санаачлан Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гишүүн орнуудад зөвлөмж болгож буй Ижил мэргэжилтний үзлэгийг нийгмийн даатгалын салбарт анх удаа зохион байгуулав. Ижил мэргэжилтний үзлэг гэдэг нь багийн болон хувь хүний ажлын гүйцэтгэлд түүнтэй ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжилтнүүдийн зүгээс дотоодын хяналт тавих, алдаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохион байгуулдаг үйл ажиллагаа юм. Ижил мэргэжилтний үзлэгтнийслэлийн Баянзүрх, Сүхбаатар, Баянгол, Хан-Уул, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комисс, Эмнэлэг хяналтын комиссын дарга, гишүүд, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нийт 180 орчим эмч, мэргэжилтнүүдийг хамруулан 2020 оны 05 дугаар сарын 20-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.

Уг үзлэгт дотор, мэдрэл, гэмтэл, чих, хамар хоолой, нүдний өвчтэй 97 иргэн (даатгуулагч)-ий хөдөлмөрийн чадвар алдсан байдлыг хянан, амбулаторийн картад үнэлгээ хийж, нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал солилцов.

Ижил мэргэжилтний үзлэгээр амбулаторийн картын бичилт, хяналтын хугацааны үзлэг, эмчилгээ, шинжилгээний дүн, үечилсэн дүгнэлт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын үе шат, заалт зэргийг дүгнэн, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав. Уг үзлэгээр төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, оношийн баталгаажилт, эмчлэн эрүүлжүүлэх төлөвлөгөөг стандартын дагуу хөтөлж тэмдэглэн, бусад ижил мэргэжилтэй эмч нарт туршлагаа хуваалцсан Сүхбаатар дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүн, зүрх судасны эмч Р.Нарантуяа, мэдрэлийн эмч Ж.Долгормаа, Баянзүрх дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүн, дотрын эмч Я.Баяржавхлан, гэмтлийн эмч Ж.Нямжав, Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Мэдрэлийн эмч н.Алтанзаяа, Хан-Уул дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүн, гэмтлийн эмч М.Болдбаатар, Эрүүл мэндийн төвийн Эмнэлэг хяналтын комиссын гишүүн, мэдрэлийн эмч З.Уранчимэг, Чингэлтэй дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүн, дотрын эмч Б.Тунгалаг, тус дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн гэмтлийн эмч Б.Сайнзаяа, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн мэдрэлийн эмч Э.Алтанзаяа болон үзлэгт оролцсон комиссын дарга, гишүүд, эмч, мэргэжилтнүүддээ талархал дэвшүүлье.

Энэхүү Ижил мэргэжилтний үзлэг нь хяналтын болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмч нарын амбулаторийн картын бичилт, оношийн баталгаажуулалт, түүнд тавьж буй дотоодын хяналтын өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцэж, эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээнд оролцогч талуудын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, хариуцлагыг дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын сайн туршлагаас суралцах зэргээр иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах арга замыг тодорхойлсноороо чухал ач холбогдолтой болов. Цаашид ижил мэргэжилтний үзлэгийг тогтмолжуулан Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах салбар, орон нутгийн комиссын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажиллахаар шийдвэрлэв