Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос аудио хурал зохион байгууллаа

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос аудио хурал зохион байгууллаа

ЭМНДЕГ-ын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос 2017 оны 01 сарын 31-ний өдөр Аудио хурал зохион байгуулав.

Уг хуралд ЭМНДЕГ-ын дэд дарга Г.Саран, ЭХМТК-ын нарийн бичгийн дарга, магадлагч эмч нар, НДБХСГ-ын тэтгэврийн даатгал хариуцсан мэргэжилтэн болон Нийслэлийн дүүргүүд, Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Өвөрхангай, Хэнтий, Сэлэнгэ, Дорнод аймгийн ЭМНДХ-ийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс, эмнэлгийн байгууллагуудын Эмнэлэг хяналтын комиссын дарга, гишүүд нийт 165 хүн оролцов.

Аудио хурлаар Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны “Даатгуулагч /иргэн/-ын хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг шинэчлэн батлах тухай” А/39, А/12 тоот шинэчилсэн тушаалыг танилцуулж, цаашид анхаарах асуудлын талаар ярилцаж санал солилцов.