Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос “иргэн (даатгуулагч)-д эмнэлгийн хуудас олгох журмын хэрэгжилт, анхаарах асуудал” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулав

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос “иргэн (даатгуулагч)-д эмнэлгийн хуудас олгох журмын хэрэгжилт, анхаарах асуудал” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос аймаг (дүүрэг)-ийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн магадлагч эмч, эрүүл мэндийн байгууллагын статистикч эмч нарт жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудасны бичилт, олголттой холбоотой хууль, эрхзүйн мэдлэгийг бататгах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Иргэн (даатгуулагч)-д эмнэлгийн хуудас олгох журмын хэрэгжилт, анхаарах асуудал” сэдэвт сургалтыг цахим хэлбэрээр 2020 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр зохион байгуулав.

Сургалтад ЭХЭМҮТ, нийслэлийн Өргөө, Хүрээ, Амгалан амаржих газар, Интермед, Таны төлөө бид, Гурван гал эмнэлэг мөн аймаг, дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг зэрэг төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд болон  Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нийт 30 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд оролцов.

Сургалтаар “Иргэн (даатгуулагч)-д эмнэлгийн хуудас олгох журам”-ын хэрэгжилт болон даатгуулагч эхэд жирэмсэн, амаржсаны эмнэлгийн хуудас олгоход анхаарах асуудал, илэрч буй нийтлэг зөрчил дутагдал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, арилгах талаар мэдээлэл хийж санал солилцов.

Энэхүү цахим сургалт нь эмч, мэргэжилтнүүдийн асуусан асуултад хариулж, ойлголтын зөрүүг арилган, нэгдсэн мэдээлэл өгснөөрөө ач холбогдолтой болов. Цаашид эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлал болон эмнэлгийн хуудасны бичилт олголттой холбоотой сургалтыг улирал бүр цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.