Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ“Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний чанар, шинэчлэл” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

“Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний чанар, шинэчлэл” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

НДЕГ-аас “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний чанар, шинэчлэл” сэдэвт сургалтыг 2014.10.07-08-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулав. Сургалтад ХАХНХЯ, ЭМЯ, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын төлөөлөл болон төв, орон нутгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга, магадлагч эмч нар, НДЕГ-ын удирдлагууд, Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах төв комиссын гишүүд оролцов.

Сургалтаар эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцэж, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чиглэлээр нийгмийн хамгааллын болон эрүүл мэндийн яамны баримталж буй бодлого, олон улсын чиг хандлагын талаар танилцуулав.

Мөн зонхилон тохиолдох дотор, мэдрэл, сэтгэц, чих хамар хоолой, харшлын өвчний эмчилгээ, оношлогооны  удирдамж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход анхаарах асуудлаар Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх мэргэжлийн салбар зөвлөлийн дарга нар мэдээлэл хийв.

Түүнчлэн иргэн (даатгуулагч)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг тогтоох, сунгах, цуцлах үйл ажиллагаанд гарч буй нийтлэг зөрчил, дутагдал, түүнээс сэргийлэх арга замын талаар Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас танилцуулав.

Сургалтын үеэр ЭХМТК-оос 2014 онд шинээр боловсруулсан” Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм”, “Иргэн (даатгуулагч)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох заавар” зэрэг эрхзүйн баримт бичгүүдийн төслийг танилцуулж,санал авч ажиллав.

Орхон, Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх болон Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төвийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссууд үйл ажиллагаагаа танилцуулан, харилцан туршлага солилцлоо.

Нийгмийн даатгалын салбарт олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO9001 стандартыг нэвтрүүлэх зорилгоор хамтран ажиллаж буй Монголын бүтээмжийн төвөөс ISO9001 стандартын тухай ойлголт, үйлчилгээний чанар, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хичээл заав.

Уг сургалтыг зохион байгуулснаар нийт Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүдэд ХАХНХЯ, ЭМЯ, ДЭМБ-ын баримталж буй бодлого болон олон улсын  чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO9001стандартын чиглэлээр мэдээ мэдээллийг  хүргэн, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлаар хэлэлцэж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг нэгтгэв.

ЭХМТК