Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ“Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанар, сайжруулах арга зам” сэдэвт улсын зөвлөгөөн зохион байгуулав

“Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанар, сайжруулах арга зам” сэдэвт улсын зөвлөгөөн зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын байгууллага үүсч, хөгжсөний 75 жилийн ойг угтан Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын зөвлөгөөн 4 дэх жилдээ зохион байгуулав.

“Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанар, сайжруулах арга зам” сэдэвт зөвлөгөөнд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, аймаг дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын магадлагч эмч, комиссын гишүүд, Сэтгэцийн өвчний болон Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний салбар комиссын гишүүдийн төлөөлөл нийт 120 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Зөвлөгөөний үеэр АШУҮИС-ийн Гэмтэл согог судлалын ахлах багш, Монгол улсын хүний гавьяат эмч, зөвлөх эмч О.Батсүх, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тэнхимийн багш, Анагаах ухааны доктор Т.Ганцэцэг, Мэдрэлийн тэнхимийн багш, Анагаах ухааны доктор, дэд профессор А.Товуудорж, Чих хамар  хоолойн тэнхимийн эрхлэгч, Анагаах ухааны доктор Э.Жаргалхүү, Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч, Анагаах ухааны доктор Д.Нарансүх зэрэг эрдэмтэн багш нар “Зонхилон тохиолдож буй өвчин эмгэгийн оношилгоо эмчилгээ, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацаа тогтооход анхаарах асуудлууд” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

Зөвлөгөөнд оролцогч нийт эмч, мэргэжилтнүүдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын тулгамдсан асуудлыг тодорхойлон, сайжруулах арга замын талаар санал солилцож, зөвлөлдөв.

Мөн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын програм хангамжийн ашиглалт, хууль тогтоомжийн шинэчлэлтэй холбоотой хийгдсэн өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл өгөв.

Энэхүү улсын зөвлөгөөн нь даатгуулагч /иргэн/-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг тогтоож буй үйл явц, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанар хүртээмж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг бууруулах түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг тодорхойлсноороо ач холбогдолтой юм.

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР