Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээЭмийн жорын маягт, жор бичилтийн стандарт шинээр батлагдлаа.

Эмийн жорын маягт, жор бичилтийн стандарт шинээр батлагдлаа.

Монгол Улсын Эмийн жорын маягт, жор бичилтийн стандарт MNS 5376:2014 шинээр батлагдан 2015 оны 1 сарын 9-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхлээд байна.

Энэхүү стандарт нь 4 төрлийн жорын маягт /энгийн эмийн жорын маягт, сэтгэц нөлөөт эмийн жорын маягт, мансууруулах эмийн жорын маягт болон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх жорын маягт/-тай байхаар батлагдсан бөгөөд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлттэй эмийн жорын маягтын дагуу энэ оны II дугаар улирлаас эхлэн иргэд-даатгуулагчдад үйлчлэх юм.

Жорын маягтын хэмжээг өөрчилснөөр эмийн санд уг маягт үлдсэн ч даатгуулагчид тасалж өгөх хэсэгтэй болгон шинэчилсэн ба жор нь бичигдсэн өдрөөс хойш 10 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байсныг 7 хоногийн хугацаанд хүчинтэй болгож, мансууруулах, сэтгэцийн эмийн жоруудыг хүлээн авах, хэрэглэх хүний мэдээллийг дэлгэрэнгүй бичдэг, хянадаг болгон өөрчиллөө.