Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх тоон мэдээг нэгтгэх, боловсронгуй болгох нь” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх тоон мэдээг нэгтгэх, боловсронгуй болгох нь” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх тоон мэдээг нэгтгэх, боловсронгуй болгох нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулав.

Хэлэлцүүлэгт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Үндэсний статистикийн хорооны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Нийслэлийн дүүргүүдийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын нийт 20 орчим эмч мэргэжилтнүүд хамрагдав.

Уг хэлэлцүүлгээр Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын өнөөгийн байдал, 2012-2018 хөдөлмөрийн чадвар алдалттай иргэдийн тоон мэдээлэл, Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд, үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний талаар мэдээлэл солилцож, цаашид судалгаа шинжилгээний ажил хийхэд хамтран ажиллах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоон мэдээг нэгтгэх, боловсронгуй болгох чиглэлээр хэлэлцэж, санал солилцов.