Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээУлсын байцаагчийн эрх шинээр авч, байцаагчийн үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллах албан хаагчдад “авлигын эсрэг” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Улсын байцаагчийн эрх шинээр авч, байцаагчийн үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллах албан хаагчдад “авлигын эсрэг” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас  2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр шинээр нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх авч, байцаагчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллах 55 албан хаагчдад “Авлигын эсрэг” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтад Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, ахлах комиссар Ч.Жаргалбаатар, НДЕГ-ын Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ЭБАТ Г.Сурахбаяр, НДЕГ-ын хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Д.Нармандах нар илтгэл тавилаа. Энэ удаагийн сургалтад “Авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх”, “Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хэрхэн зөв мэдүүлэх”, “Төрийн албаны ёс зүйг дээдлэн ажиллах” зэрэг олон талын мэдээлэл өгснөөрөө ач холбогдолтой болсон.