Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээТөрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого батлагдлаа

Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого батлагдлаа

Монгол улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг 2015 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдрийн УИХ-ын чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэн баталлаа. Монгол Улс зах зээлийн баримжаатай нийгэм, эдийн засгийн харилцаанд шилжсэнээр 1995 онд Нийгмийн даатгалын багц хуулийг, 1999 онд “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2021 он хүртэл баримтлах үндсэн чиглэл”, “Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хууль”-ийг тус тус баталж ажил олгогч болон даатгуулагчаас төлсөн шимтгэлийн орлогоор тэтгэвэр олгодог тогтолцоог нэвтрүүлж эхэлснээс хойш 20 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна.

Өнөөгийн тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо нь нэг давхаргатай, эв санааны нэгдлийн зарчмаар буюу шимтгэлийн орлогоороо тэтгэврийн зардлаа санхүүжүүлдэг хуваарилалтын тогтолцоо юм. Харин 2030 оноос эхлэн Монгол Улсын хүн ам насжиж, ахмад настны эзлэх хувийн жин нэмэгдэж, ялангуяа 1960, 1970-аад оны хүн амын огцом өсөлтийн үеийнхэн тэтгэвэрт гарах үед энэхүү тогтолцоо нь бүрэн үйлчилж чадахгүй нөхцөл байдал үүсэхээр байгаа тул бодлогыг шинэчилж буй юм.

Энэхүү бодлогын төсөл батлагдсанаар тэтгэврийн даатгалын сангийн алдагдлыг дунд, урт хугацаанд бууруулснаар улсын төсвийн ачаалал багасч, тэтгэврийн даатгалын хамрах хүрээ нэмэгдүүлж, ахмад настан бүр наад захын орлогын баталгаагаар хангагдаж, даатгуулагч төлсөн шимтгэлтэйгээ уялдаатай зохистой хэмжээний тэтгэвэр авах,  малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид тэтгэврийн даатгалтай болж, өндөр орлоготой ажиллагчдад зориулсан хувийн тэтгэврийн нэмэлт даатгалын тогтолцоотой бий болсноор  олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоотой болох зэрэг эерэг үр нөлөө гарах юм.

Энэхүү төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлогын төсөл нь 2015-2030 оныг хамрах ба 5 үндсэн бүлэг 9 дэд бүлэг 75 заалт тусгагдсан болно.