Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээТэтгэмж тогтоолт, олголт, сангийн төсвийн төлөвлөлттэй холбоотой цахим хурлыг зохион байгууллаа

Тэтгэмж тогтоолт, олголт, сангийн төсвийн төлөвлөлттэй холбоотой цахим хурлыг зохион байгууллаа

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас 2019 оны 2 дугаар сарын 28-ний өдөр Тэтгэмж тогтоолт, олголт, сангийн төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үндэслэлийг шалгах ажлын хэсгийн өргөтгөсөн цахим хурлыг зохион байгууллаа. Цахим хуралд нийгмийн даатгалын тэтгэмж тогтоолт, олголт, сангийн төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үндэслэлийг шалгах ажлыг зохион байгуулах 21 аймаг, 9 дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 150 гаруй мэргэжилтэн оролцлоо. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэд дарга Г.Саран, Хяналт шалгалтын газрын дарга Д.Ганзориг, ЭХМТК-ийн дарга П.Мөнхтулга, ННДГ-ын дарга Г.Болорсүх, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын зөвлөх Ё.Пүрэвцэрэн нар тэтгэмж тогтоолт, олголт, сангийн төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үндэслэлийг шалгах ажлын зохион байгуулалт, нийгмийн даатгалын сан, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тэтгэмжийн тогтоолт, олголтыг шалгахад анхаарах, эмнэлгийн хуудасны бичилт, олголтод анхаарах асуудал сэдвээр тодорхой мэдээллийг өгч, асуулт хариулт өрнүүлэн, цахим хурлын төгсгөлд санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн юм.