Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээТэтгэвэр авагч өөрийн сонгосон банкаар тэтгэврээ авч байна

Тэтгэвэр авагч өөрийн сонгосон банкаар тэтгэврээ авч байна

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах зорилтын хүрээнд тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийг хугацаанд нь шуурхай олгох, тэтгэвэр авагч өөрийн сонгосон банкаар тэтгэврээ авах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн тэтгэвэр авагчид өөрийнх нь сонгосон банкаар тэтгэврийг нь олгох ажлыг зохион байгуулж байна.

Энэхүү ажлын хүрээнд тэтгэвэр авагчийн банкаа сонгох, өөрчлөх хүсэлтийг төв, орон нутгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсүүд хүлээн авч, хүсэлт гаргасан тухай бүр шийдвэрлэн ажиллаж байна.

Дээрх ажлын үр дүнд 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар улсын хэмжээнд нийтдээ 42875, үүнээс шинээр тэтгэвэр тогтоолгосон 26651 иргэн, тэтгэвэр авч байсан 16224тэтгэвэр авагч банкаа өөрчлөн, өөрийн хүссэн банкаар дамжуулан тэтгэврээ авч байна.

 

2017 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР