Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээТэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэв

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэв

Засгийн газрын 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тогтоол гаргав.

Уг тогтоолоор Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө тэтгэвэр тогтоолгон авч байгаа 392,8 мянган тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийн хэмжээг 27.0 мянган төгрөгөөр, түүнчлэн нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн алба хаасны бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 29.0 мянган төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэв.

2018 онд тэтгэвэр нэмэгдүүлэх арга хэмжээнд зориулж нийгмийн даатгалын сангийн зарлагын төсвийг 119.5 тэрбум төгрөгөөр нэмж баталсан болно.

Засгийн газрын 2018 оны “Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай” 16 дугаар тогтоолын дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр ба түүнээс хойш шинээр тогтоолгох  нийгмийн даатгалын сангаас олгох бүрэн, цэргийн алба хаасны бүрэн болон хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээг 280,0 мянган төгрөгөөр, нийгмийн даатгалын сангаас олгох хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээг 243,0 мянган төгрөгөөр тогтоох бөгөөд энэхүү арга хэмжээний үр дүнд дундаж тэтгэврийн хэмжээ 340.7 мянган төгрөгт хүрнэ.

 

 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ZG_16-Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай