Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээТомуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх 5 хүртэлх насны хүүхдийн ууж хэрэглэх дан найрлагатай эмийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөлтийн хэмжээ

Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх 5 хүртэлх насны хүүхдийн ууж хэрэглэх дан найрлагатай эмийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөлтийн хэмжээ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 3.3.33 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 07-ний өдрийн “Томуу, томуу төст өвчлөлөөр өвчилсөн 5 хүртэлх насны хүүхдийн ууж хэрэглэх эмийн үнэд хөнгөлөлт үзүүлэх тухай” 01 тоот тогтоолоор 10 ерөнхий нэршлийн, 30 эм, бэлдмэлийн  үнийг 2017 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хувиар үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

Төв, орон нутгийн эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ бүхий эмийн сангууд нь дээрх тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд өрх, сум, багийн эмчийн болон эрх бүхий амбулаторийн эмчийн 5 хүртэлх (4 нас, 11 сар 30 хоног) насны хүүхдэд бичсэн хөнгөлөлттэй эмийн жорын дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээг шуурхай үзүүлэн ажиллахыг анхааруулж байна.

201701190101