Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээСүхбаатар аймгийн узн-ийн сайн дурын ажилчид нийгмийн даатгалын хуулийг сурталчилна гэв.

Сүхбаатар аймгийн узн-ийн сайн дурын ажилчид нийгмийн даатгалын хуулийг сурталчилна гэв.

Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс аймгийнхаа Улаан загалмайн нийгэмлэгтэй хамтран сургалт зохион байгууллаа.

Тус аймагт нийгмийн халамж дэмжлэг шаардлагатай зорилтот бүлгийн 300 иргэнийг хамруулсан олон улсын төсөл хоёр дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа бөгөөд 100 гаруй идэвхтэн ажилладаг юм байна. Тэдгээрээс сайн дурын бүлгийн ахлагч нар болох 30 иргэнд  нийгмийн даатгалын хууль, иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуульд орсон өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл өгсөн юм.

Энэ үеэр хамгийн их асууж лавлаж байсан зүйл нь Эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлт, тусламж үйлчилгээ авах боломж бололцоо, бүрдүүлэх материал, ажилласан жил нөхөн тооцуулахад хэрхэх зэрэг асуултууд байлаа. Сайн дурын бүлгийн ахлагч нар өөрсдийн үйл ажиллагаа явуулахдаа олон нийт, тэр дундаа нийгмийн зорилтот бүлгийнхэндээ дээрх мэдээллүүдийг түгээн ажиллана хэмээн бидний ажлыг дэмжив.