Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээСумын нийгмийн даатгалын байцаагч(ажилтан)-ийн улсын анхдугаар зөвлөгөөн боллоо

Сумын нийгмийн даатгалын байцаагч(ажилтан)-ийн улсын анхдугаар зөвлөгөөн боллоо

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж, 2015 оны эцсийн байдлаар 799.8 мянган албан журмын, 189.2 орчим мянган сайн дурын даатгуулагчийг нийгмийн даатгалд хамруулж, 362.8 мянган тэтгэвэр авагчид сар тутам тэтгэвэр, 215.7 мянган даатгуулагчид тэтгэмж олгож, 4.6 сая даатгуулагчид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэн давхардсан тоогоор 5.2 сая даатгуулагчид нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь мэргэшсэн чадварлаг хүний нөөцийг  бэхжүүлэх замаар төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилготой ажилладаг. Энэ хүрээнд шат дараатай олон сургалтыг зохион байгуулсан ба нийгмийн даатгалын төв орон нутгийн байгууллагад сургалтын хүртээмжийг жигд байлгахад анхаардаг юм. Тухайлбал өнгөрсөн онд Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран “Нийгмийн даатгалын ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалт”-ыг бүсчилэн зохион байгуулж 19 аймгийн 299 сумын 328 байцаагч, нийгмийн даатгалын ажилтнуудыг хамруулсан байна.

Энэ сарын 21, 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулж буй “Сумын нийгмийн даатгалын байцаагч(ажилтан)-ийн улсын анхдугаар зөвлөгөөнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэх ажлыг анхан шатны нэгж дээр зохион байгуулдаг сумын нийгмийн даатгалын 459 байцаагч, орон нутгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга нар, ХАХНХЯ болон НДЕГ-ын холбогдох албаныхан нийлсэн 500 гаруй хүн оролцож байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэх, тэтгэвэр тэтгэмжийг  хуулийн дагуу зөв тогтоон олгох болон хуулиар хүлээсэн бусад чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нийгмийн даатгалын байцаагч, ажилтнуудыг  мэргэшүүлэн сургаж, чадавхжуулах нь чухал ба үүнд энэ удаагийн зөвлөгөөн чухал ач холбогдолтой юм.

Энэхүү улсын анхдугаар зөвлөгөөн нь Улсын Их Хурлаас 2012-2016 онуудад нийгмийн даатгалын тогтолцооны шинэчлэлийн чиглэлээр батлагдсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдал,  нийгмийн даатгалын байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр хийгдсэн ажлуудыг дүгнэн ярилцаж, цаашид хийх ажил, зорилгоо тодорхойлж байгаагаараа ихээхэн онцлогтой.

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр зохион байгуулж буй тус сургалт, зөвлөгөөнийг нийгмийн даатгалын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль журамд орсон өөрчлөлт, шинээр батлагдсан хуулиуд болон нийгмийн даатгалын шинэ үйлчилгээ, үйлчилгээний маркетинг, төрийн байгууллагын менежмент гэхчилэн олон сэдвийн хүрээнд зохион байгуулж зөвлөгөөний үр дүнг нэгтгэн зөвлөмж гаргах юм.