Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээСонгон шалгаруулалтын урилга

Сонгон шалгаруулалтын урилга

онгон шалгаруулалтын нэр:

Засгийн газрын 2015 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” 11 тоот тогтоолоор батлагдсан “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм”-ийн 1 дэх хэсгийн 1.2. дахь заалт, 3 дахь хэсгийн 3.2, 3.4-т заасныг үндэслэн

а) Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын шинжээч эмчээр дотор (гастроэнтерологи), мэдрэл, сэтгэц, гэмтэл, чих хамар хоолойн төрөлжсөн мэргэжлийн;

б ) Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах салбар комиссын төрөлжсөн мэргэжлийн эмчээр Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, мэдрэл, мэс засал, дүрс оношлогооны;

в) Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын Сэтгэцийн өвчний эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах салбар комиссын сэтгэцийн эмчийн сонгон шалгаруулалтыг тус тус зарлаж байна.

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: СШ-01

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын шинжээч эмч болон салбар комиссын төрөлжсөн мэргэжлийн эмчээр ажиллах сонирхолтой  мэргэжилтнүүдийг сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна.

Шинжээч эмч нь иргэн (даатгуулагч)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоох, сунгах, цуцлах үйл ажиллагаанд шинжилгээ, үнэлгээ, магадлал хийх, төрөлжсөн мэргэжлийн эмч нь тухайн мэргэжлийн дагуу иргэн (даатгуулагч)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох, сунгах, цуцлах үйл ажиллагаанд оролцох үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллана.

Шинжээч эмч болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмчид тавигдах ерөнхий шаардлага:

 – Эмчлэх эрхийн лицензтэй;
– Эмчийн ахлах зэргээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй;
– Анагаах ухааны магистраас дээш боловсролын зэрэгтэй;
– Багаар ажиллах, үнэлгээ, дүгнэлт өгөх чадвартай;
– Ёс зүйн зөрчилгүй, гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй, ял шийтгэлгүй;
-Нийтийн албанд  нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шаардлага хангасан;

Жич: Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын шинжээч эмчийн хувьд эрүүл мэндийн байгууллагын нэгж хэсгийг удирдаж байсан туршлагатай байна.

Бүрдүүлэх материал:

 – Нэр дэвшүүлсэн байгууллагын санал, ажил байдлын тодорхойлолт (Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх мэргэжлийн чиглэлээр зөвлөх чиг үүрэг бүхий салбар зөвлөл, эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, их, дээд сургууль, мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэгийн удирдлагын зөвлөлийн хурлын протоколын хамт)
– Нэр дэвшигчийн өөрийн хүсэлт;
– Анкет (төрийн албан хаагчийн 1-р маягтаар);
– Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
– Боловсролын диплом, мэргэжлийн болон үйл ажиллагаатай холбоотой материалын хуулбар;
– 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг;
– Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын шинжээч эмч, төрөлжсөн      мэргэжлийн эмчид тавигдах шаардлагыг хангаагүй болон бүрдүүлэх материалыг дутуу ирүүлсэн мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулалтанд бүртгэхгүй.

Хугацаа: Нэр дэвшигчийн материалыг 2015 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө доорхи хаягаар авна.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 203 тоот өрөө,

утас: 11-325124; 11-324596

Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дээрх хаягаар авч болно.