Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээСонгон шалгаруулалтад тэнцсэн сургалтын байгууллагуудын нэрс

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн сургалтын байгууллагуудын нэрс

Сургалтын байгууллагууд хуваарийн дагуу аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллана уу.

ners