Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ“Ослын нийгмийн даатгалын тогтолцоо хөгжил: монгол ба герман улсын туршлага” сэдэвт форум амжилттай зохион байгуулагдаж зөвлөмж гаргав.

“Ослын нийгмийн даатгалын тогтолцоо хөгжил: монгол ба герман улсын туршлага” сэдэвт форум амжилттай зохион байгуулагдаж зөвлөмж гаргав.

Хотжих явц хурдацтай нэмэгдэж,  Монгол Улсад барилга, барилгын материал, эрдэс баялагийн хайгуул, олборлолт, зам гүүрийн барилга, эрчим хүч, боловсруулах үйлдвэрүүд хөгжиж, эдгээрт салбарт ажиллагсдын тоо нэмэгдсэн нь Даатгуулагч (иргэд)-ийн ахуйн осолд өртөж, хөдөлмөрийн чадвар алдах, эрүүл мэндээрээ хохирох шалтгаан болж байна. Ахуйн осолд хүүхэд багачууд, Үйлдвэрлэлийн осолд ихэвчлэн 19-35 насны  залуучууд өртөж, хөдөлмөрийн чадвараа алдан насаараа хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй нийгмийн хамгаалал шаардсан иргэдийн тоог нэмэгдүүлсээр байгаа нь харамсалтай.

Нийгмийн даатгалын сангаас 2014 онд Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас тахир дутуу болсон 5 425 тэтгэвэр авагчид 27.2 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Тус сангаас 2014 онд үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилсан сэргийлэх зардалд 164.2 сая төгрөг, нөхөн сэргээх зардалд 822.3 сая төгрөг тус тус зарцуулсан боловч ажлын үр дүн сайн бус байна. Нийт тэтгэвэр авагчдын 75 хувь нь 10-аас дээш жил тахир дутуугийн тэтгэвэр авч байгаа нь нөхөн сэргээх ажил хангалтгүй, үр дүн муутай байгааг гэрчилнэ.

Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааг хангаж, осол, зөрчилгүй үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан, осол зөрчлийг бууруулсан, ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн ажил олгогчийг дэмжсэн зохицуулалт шаардагдаж байна. Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааг хангаагүй, осол, зөрчлөө бууруулаагүйгаас үүдэн гарсан хохирол, эрсэдлийн хариуцлагыг буруутай этгээдээр хариуцуулах оновчтой зохицуулалт үгүйлэгдэж байгаа юм.

Иймд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын үйл ажиллагааг хариуцах чиг үүргийг 20 жил хэрэгжүүлж ирсний хувьд Ахуйн болон Үйлдвэрлэлийн ослын нийгмийн даатгалын тогтолцоог даатгуулагч иргэдэд ээлтэйгээр хөгжүүлсэн ХБНГУ-ын Ослын даатгалын байгууллагатай хамтран 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-23-ны өдрүүдэд “Ослын нийгмийн даатгалын хөгжил: Монгол ба Герман улсын туршлага” сэдэвт форумыг амжилттай зохион байгууллаа.

Форумын үр дүнд Монгол Улсын өвөрмөц онцлогт тохирсон ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын тогтолцоог сайжруулан хөгжүүлэх зөвлөмжийг Төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, Ажил олгогчид, Нийгмийн даатгалд даатгуулагчид, Судлаач мэргэжилтнүүд, Олон улсын байгууллагын мэргэжилтнүүд хамтран гаргав.

Forumiin zuwlumj-gariin ysegtei batalgaajuulsan-2015.04.23