Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээНийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харъяа эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн эмч мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулав

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харъяа эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн эмч мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулав.

Сургалтад Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй эмнэлэг, дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн нийт 80 орчим эмч мэргэжилтнүүд хамрагдав.

Уг сургалтаар Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын талаарх ерөнхий ойлголт, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2015 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” А/30 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэн (даатгуулагч)-д эмнэлгийн хуудас олгох журам”, “Эмнэлгийн хуудасны бичилт, олголтод хийсэн хяналт шалгалтын дүн, илэрч буй нийтлэг зөрчил, дутагдал, цаашид анхаарах асуудал”, “Иргэн (даатгуулагч)-д эмнэлгийн хуудас олгох журам”-д өөрчлөлт оруулах тушаалын төслийн талаар илтгэл тавьж, мэдээлэл солилцов.