Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээНийслэлийн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссуудын харилцан туршлага солилцох уулзалт үргэлжилж байна

Нийслэлийн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссуудын харилцан туршлага солилцох уулзалт үргэлжилж байна

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах Төв комиссоос 2015 онд нийслэлийн дүүргүүдийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссуудын харилцан туршлага солилцох ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу 2015 оны 04 дүгээр сард Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс, 2015 оны 05 дугаар сард Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаатай танилцан, харилцан туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгуулав.

Уулзалтанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга, магадлагч эмч нар, нийслэлийн дүүргүүдийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга, магадлагч  эмч нар, дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төвийн төлөөлөл, Эмнэлэг хяналтын болон Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл оролцов.

Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Эмнэлэг Хөдөлмөрийн Магадлах Комиссын дарга Б.Алтанцэцэг Эмнэлэг Хөдөлмөрийн Магадлах Комиссын комиссын ажлын товч тайлан, танилцуулгыг, эрүүл мэндийн төвийн дарга М. Саранцэцэг Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа, Хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдийн өвчлөлийн судалгааг, ЭХМК-ын бусад эмч, гишүүд өөрсдийн судалгаа, дүгнэлтийг танилцуулав.

СЭМҮТ-ийн эмчилгээ эрхэлсэн дэд захирал зөвлөх зэргийн эмч, клиникийн профессор О.Ганчулуун “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал”, СЭМҮТ-ийн ерөнхий захирал, АУ-ны доктор, дэд профессор Л.Насанцэнгэл “Сэтгэцийн эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын 5 жилийн тайлан” зэрэг илтгэлүүд тавин сонирхсон асуултанд хариулав.

Мөн Эмнэлэг хяналтын комиссын хурлын үйл ажиллагаа, Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын хурлын үйл ажиллагаатай танилцлаа.