Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ“Нийгмийн даатгал малчин таны төлөө” болзолт уралдааныг дүгнэлээ

“Нийгмийн даатгал малчин таны төлөө” болзолт уралдааныг дүгнэлээ

Нийгмийн даатгалын албан журмын даатгалд 843.8 мянган даатгуулагч, сайн дурын даатгалд 196.5 мянган даатгуулагч хамрагдаж, эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 75.7 хувь нь нийгмийн даатгалд даатгуулаад байна.

Харин даатгалд хамрагдах ёстой үлдсэн 25 орчим хувийн дийлэнх олонхийг малчид эзэлж байгаа нь малчдын нийгмийн даатгалын хамралт тааруу байгааг харуулж байгаа юм.

Иймд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас  малчдад нийгмийн даатгалын ач холбогдлыг тайлбарлан таниулж, хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Нийгмийн даатгал Малчин таны төлөө” болзолт уралдааныг бүтэн жилийн хугацаанд зохион байгуулж, дүгнэлээ.

Болзолт уралдааны хүрээнд төв, орон нутгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга, сум, багийн Засаг дарга, сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн гурвалсан гэрээг байгуулж, малчдыг нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах, хамтран сургалт, сурталчилгаа хийх, нийгмийн даатгалд даатгуулахын ач холбогдлын талаар мэдээллээр хангах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан юм.

–       Нийгмийн даатгалд хамгийн олон малчин даатгуулсан багийн Засаг даргаар Төв аймгийн Баянчандмань сумын Эрдэнэ 3 дугаар багийн засаг дарга Сүхбаатарын Доржпүрэв;

–       Нийгмийн даатгалд туслах малчнаа бүрэн даатгуулсан эзэн малчнаар Архангай аймгийн Өгийнуур сумын малчин Даваадоржийн Дэмбэрэлдорж;

–       Нийгмийн даатгалд тасралтгүй хамгийн олон жил даатгуулсан малчнаар Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын малчин Бойцонхүүгийн Нарантуяа;

–       Нийгмийн даатгалд хамгийн олон малчин даатгуулсан байцаагчаар Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын нийгмийн даатгалын байцаагч Энх-Амгалангийн Азмаа нар шалгаран өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнууллаа.

2017 оны байдлаар улсын хэмжээнд 37,1 мянган малчин нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулаад байгаа бөгөөд цаашид малчдын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлж, тэдний нийгмийн баталгааг хангах чиглэлд нийгмийн даатгалын байгууллагаас анхааран ажиллах болно.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР