Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын тухай багц хуулийн өөрчлөлтийн талаар сургалт зохион байгуулав.

Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийн өөрчлөлтийн талаар сургалт зохион байгуулав.

УИХ-ын чуулганы 2015 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар “Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан  өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” зэрэг хуулиудыг баталсан билээ. Эдгээр хуулийн өөрчлөлтийг 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөх юм.

Шинээр батлагдсан Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулинд орсон өөрчлөлтийн талаарх сургалтыг энэ сарын 12-ны өдөр Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын сургалтын танхимд Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийн газраас зохион байгууллаа. Тус сургалтад Дүүрэг (нийслэл)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (газар)-ийн дарга, Үйлчилгээний албаны дарга,  Санхүү бүртгэлийн албаны дарга, Орлого бүрдүүлэлт шимтгэлийн албаны дарга, Хяналт мониторингийн албаны дарга нар хамрагдав. Энэхүү сургалтаар нэмэлт өөрчлөлт орсон Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн заалтыг нарийвчлан харьцуулж үр дүн, ач холбогдлыг тайлбарласан юм.