Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө нэмэгдэж байна

Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө нэмэгдэж байна

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйл, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 35 дугаар тогтоолоор баталсан “Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдэл, хуримтлалын сангаас арилжааны банкинд мөнгөн хадгаламж хэлбэрээр байршуулах журам”-ыг тус тус үндэслэн нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор арилжааны банкуудтай “Мөнгөн хадгаламжийн гэрээ” байгуулан сангийн чөлөөт үлдэгдэл, хуримтлалын сангийн мөнгөн хөрөнгийг хадгаламж хэлбэрээр байршуулж байна.

Өнөөдрийн байдлаар арилжааны 9 банкинд нийт  570.0 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хадгаламж байршиж байгаа ба Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 33 дугаар тогтоолоор мөнгөн хадгаламжийн жилийн хүү 9 хувь байсныг 15.0 хувиас багагүй байхаар өөрчлөн тогтоосноор хүүгийн хэмжээ одоо 15.0-15.5 хувь байна.

Дээрх тогтоол хэрэгжсэнээр Нийгмийн даатгалын санд 2016 оны эхний 7 сарын байдлаар 29.1 тэрбум төгрөгийн хадгаламжийн хүүгийн орлого орж байсан бол 2017 онд 50.7 тэрбум төгрөг болж өсөж, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад хүүгийн орлого 21.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 74.2 хувиар нэмэгдсэн байна.