Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын салбарын удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөн болж байна

Нийгмийн даатгалын салбарын удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөн болж байна

Нийгмийн даатгалын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн өнөөдөр /2018.03.14/ эхэллээ. Зөвлөгөөнд нийгмийн даатгалын төв орон нутгийн байгууллагын 80 удирдах ажилтан оролцож салбарынхаа бодлого, үйл ажиллагаа, шинэчлэлийн асуудлыг хэлэлцэж байгаа юм.

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь 2017 онд нийгмийн даатгалын санд 1.5 их наяд төгрөгийн шимтгэлийн орлогыг бүрдүүлэн, төлөвлөгөөг 104.1 хувиар биелүүлж, давхардсан тоогоор 6.8 сая иргэнд 1.9 их наяд төгрөгийн 30 төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, үйлчилгээ үзүүлэн зарлага санхүүжилтийг хугацаанд нь гүйцэтгэлээ.

Нийгмийн даатгалын хамралт жил бүр өсч 2017 онд 43.3 мянган аж ахуйн нэгж, байгууллагын 843.8 мянган ажилтныг албан журмын даатгалд, 196.5 мянган иргэнийг сайн дурын даатгалд нийт 1,0 сая иргэн буюу эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 75.7 хувийг нийгмийн даатгалд, 3.0 сая  иргэнийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулаад байна.

2017 онд тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн, тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулсан,  тэтгэвэр авагч банкаа сонгох боломжтой болсон, ажил олгогчдод шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр болсон, нийгмийн даатгалын санд төвлөрөх хадгаламжийн хүүгийн орлогыг нэмэгдүүлсэн, тэтгэврийн хяналтын аяныг улсын хэмжээнд зохион байгуулсан, малчин даатгуулагч 5 жилийн өмнө тэтгэвэр тогтоолгох боломжтой болсон зэрэг бодит үр дүн бүхий ажлуудыг хэрэгжүүлсэн.

2018 оныг салбарын хэмжээнд “Цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх жил” болгон зарласан. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цахимжуулах, шуурхай болгох зорилгоор өнгөрсөн онд л гэхэд 12 төрлийн програмыг шинээр нэвтрүүлсэн байдаг. Тэгвэл энэ жил иргэдэд зориулсан гар утасны аппликэйшн, Qpay, ПОС үйлчилгээ нэвтрүүлэх, ажил олгогчийн тэтгэмжийн тайланг цахимаар хүлээн авах, иргэд өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг цахимаар хянах, онлайн сургалтыг тогтмолжуулах, дуудлагын төвийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх болон төрийн байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох ажлыг өргөжүүлэх зэрэг ажлуудыг төлөвлөөд байна.

Нийгмийн даатгалын салбарын удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөн хоёр өдөр үргэлжлэх бөгөөд салбарын бодлого, үйл ажиллагаа, өнөөгийн байдал, шинэчлэлийн зорилтуудыг хэлэлцэхээс гадна үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, 2018 оны үр дүнгийн гэрээг шинэчлэн байгуулах зэрэг үйл ажиллагаа хөтөлбөрт тусгагдсан байна.