Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын салбарын ажилтнуудыг чадавхижуулах бүсчилсэн сургалт зохион байгуулж байна

Нийгмийн даатгалын салбарын ажилтнуудыг чадавхижуулах бүсчилсэн сургалт зохион байгуулж байна

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Азийн Хөгжлийн Банкны хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн нэмэлт санхүүжилт төсөл, Монголын хүний нөөцийн менежментийн холбоо хамтран Нийгмийн даатгалын салбарын ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, чадавхижуулах бүсчилсэн сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд зохион байгууллаа.

Бүсчилсэн сургалтыг 6 бүсэд буюу Баруун бүс Увс аймагт, Хангайн бүс Орхон, Баянхонгор аймагт, Төвийн бүс Дархан-Уул аймагт, Зүүн бүс Хэнтий аймагт, говийн бүс Дундговь аймагт, нийслэлийн дүүргүүдийн Улаанбаатар-1, Улаанбаатар-2,  Улаанбаатар-3 бүсэд зохион байгуулах юм.

Энэ сарын 17, 18-ны өдрүүдэд Баруун бүсийн сургалт Увс аймагт зохион байгуулагдаж, Баян-Өлгий, Ховд, Завхан, Увс аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 125 ажилтан, албан хаагчид, Хангайн бүсийн сургалт 13,14-ний өдрүүдэд Баянхонгор аймагт зохион байгуулагдаж, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 108 ажилтан, албан хаагчид тус тус хамрагдаад байна