Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын салбарт Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын БАТАЛГААЖИЛТ гардан авлаа.

Нийгмийн даатгалын салбарт Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын БАТАЛГААЖИЛТ гардан авлаа.

Өнөөдөр бид бүхэн Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO9001:2008 стандартыг нэвтрүүлсэн дэлхийн 187 орны 1 100 000 орчим,  Монгол улсын 70 гаруй  байгууллагатай эн чацуутан болж байна.

Нийгмийн   даатгалын байгууллагын аль ч салбараас иргэн даатгуулагч нийгмийн   даатгалын   үйлчилгээг   чанартай,   хүртээмжтэй,   шуурхай,   нээлттэй,  ил тод нэг ижил түвшинд авах боломжоор хангаж чадахуйц зөв тогтолцоо,зөв системийг улам боловсронгуй болгох зорилгоор бид ISO 9001:2008 чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг 2013 онд эхлэн, Засгийн газрын 2008 оны “Төлөвлөгөө батлах тухай” 265 тоот тогтоолыг үндэслэн ISO 9001:2008 Чанарын удирдлагын тогтолцоо стандартыг Монгол улсын төрийн хэрэгжүүлэгч агентлагт анх удаагаа нэвтрүүлэхээр зорилт тавин ажиллав.

Энэхүү стандартыг төлөвлөх, боловсруулах, нэвтрүүлэх, баталгаажуулах 4 үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, агентлагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй хууль эрхзүйн баримт бичгүүдэд дахин дүн шинжилгээ хийн, нийгмийн даатгалын салбарын Эрхэм   зорилго,   Хэтийн   зорилго,   Чанарын  бодлого, Чанарын   зорилтууд, Эрхэмлэх үнэ цэнээ тодорхойлон, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний   үйл   явцын  зураглалыг томьёолон баталгаажуулж, чанарын хяналтын журмуудыг шинээр боловсруулан баталж, үйлчилгээндээ үл тохирлоос  сэргийлэх,   залруулах,   дотоод  хяналт  тавих тогтолцоог бий болгон, ажилтнуудын бүтээлч санаачлагыг дэмжин ажиллах олон улсын арга хэрэгслийг нэвтрүүллээ.

Нийгмийн даатгалын байгууллагад хэрэгжүүлж буй  ISO9001:2008 Чанарын удирдлагын тогтолцоо стандартын хэрэгжилтэд Хонг Конг Веритас олон улсын баталгаажилтын байгууллагаар 2015 оны 12 дугаар сард хөндлөнгийн үнэлгээг 2 үе шаттайгаар хийлгэн, Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлж буй олон улсын түвшний баталгаажсан байгууллага болж чадлаа.

ISO9001:2008 стандартын  шаардлагуудыг ханган хэрэгжүүлснээр, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авагч нийт иргэн, даатгуулагчдийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, чанартай үйлчилгээг шуурхай, ил тод, нээлттэй үзүүлэх, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг  дээшлүүлэх, байгууллагын дотоод болон гадаад үйл ажиллагаагааг тасралтгүй сайжруулах бүх талын нөхцлүүд бүрдэж байгаа юм. Манай хамт олоны итгэл, сэтгэл, зориг, хариуцлага, идэвх зүтгэлийн үр дүнд бид өнөөдөр олон улсын ISO9001:2008   стандартад   нийцсэн   чанарын   удирдлагын   тогтолцоо   нэвтрүүлсэн олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллага болж, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хан-уул дүүрэг, Дорнод аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст БАТЛАМЖАА хүлээн авч байна.

Энэ амжилт бол НДЕГ-ын удирдлага,  ISO багийнхан,   Монголын бүтээмжийн төвийн хамт олон, Хан-уул   дүүргийн   болон   Дорнод   аймгийн Нийгмийн   даатгалын   хэлтсийн хамт олон,   нийт  ажилтан,  байцаагч, мэргэжилтэн нэг бүрийн хичээл зүтгэл, санаачлага, оролцооны үр дүнд бий болсон амжилт юм.

Бид цаашид тасралтгүй сайжран,  бидний үйлчилгээ Монгол хүн бүрийн сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх болно.

Та бүхэндээ талархал илэрхийлэн дахин баяр хүргэе.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Чанарын удирдах хорооны дарга, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга  П.Мөнхтулга