Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ“Нийгмийн даатгалын нээлттэй өдөрлөг”-ийг 289 байршилд зэрэг зохион байгуулж 16578 хүнд үйлчилжээ

“Нийгмийн даатгалын нээлттэй өдөрлөг”-ийг 289 байршилд зэрэг зохион байгуулж 16578 хүнд үйлчилжээ

Засгийн газрын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, иргэд, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын үйлчилгээг таниулах, үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэх, нийгмийн даатгалын ач холбогдол, тэтгэвэр, тэтгэмжийн талаар ойлголт өгөх, хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудыг тайлбарлан мэдээлэл, зөвлөгөө хүргэх, иргэдийн санал хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх зорилгоор “Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг сурталчлах нээлттэй өдөрлөг”-ийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр улсын хэмжээнд зохион байгууллаа.

Энэ удаагийн нээлттэй өдөрлөгийг иргэдийн оролцох боломжийг хангах зорилгоор амралтын өдөр зохион байгуулснаас гадна аймаг дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагч нар хувиараа бизнес эрхлэгчдийн ажлын байранд, сумдын нийгмийн даатгалын байцаагч нар малчны хотонд хүрч үйлчилснээрээ онцлог байлаа.

Өдөрлөгийг улсын хэмжээнд 289 байршилд нэгэн зэрэг зохион байгуулж  нийгмийн даатгалын тухай хууль эрх зүйн мэргэшсэн зөвлөгөө, мэдээллийг 16578 хүнд хүргэж ажилласан байна.

Нийтдээ 7586 иргэнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлсэн. Тодруулбал, сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулж, шимтгэл төлөх үйлчилгээг 1284 даатгуулагчид, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх үйлчилгээг 2481 даатгуулагчид  нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээгээ баталгаажуулах үйлчилгээг 2913 даатгуулагчид тус тус үзүүлсэн байна.

Цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх жилийн хүрээнд нэвтрүүлсэн шинэ үйлчилгээнүүдийг танилцуулж,  мэдээллээр хангаснаас гадна нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээний апликэйшний хэрэглэгчдийг нэмэгдүүлэх зорилгоор өдөрлөг зохион байгуулсан байршлуудад бүртгэл баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулж 848 хүнийг шинээр хамруулсан байна.

Сайн дурын даатгуулагчдын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хувираа бизнес эрхлэгчид, малчидтай тусгайлан уулзаж нийгмийн даатгалд даатгуулахын ач холбогдлыг сурталчилсан ба улсын хэмжээнд 8942 малчинд хүрч үйлчилсэн байна.

Цаашид өдөрлөгийг тогтмолжуулан улирал тутамд зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.