Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын найман нэгжид олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо iso 9001:2015 стандарт нэвтрүүлнэ

Нийгмийн даатгалын найман нэгжид олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо iso 9001:2015 стандарт нэвтрүүлнэ

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь байгуулагын соёлыг төлөвшүүлэх, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх, удирдлага, хяналтын тогтолцоог үр ашигтай, оновчтой зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний шуурхай, нээлттэй, ил тод байдлыг хангах чиглэлд анхааран өнгөрсөн жил Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон Хан-Уул дүүрэг, Дорнод аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүд Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 стандартыг нэвтрүүлж батламжаа гардсан билээ.

Энэ жилийн тухайд Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, Дархан-Уул, Орхон, Төв, Говьсүмбэр аймгуудын Нийгмийн даатгалын хэлтсүүд, Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргүүдийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс гэсэн найман газар хэлтэст олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Энэ хүрээнд 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ныг хүртэлх хугацаанд шат дараатай олон ажлыг хийхээр төлөвлөсөн ба сургалтыг тойрог хэлбэрээр зохион байгуулж, бэлтгэл үе, танилцуулах үе шат, хэрэгжүүлэх үе шат, баталгаажуулах үе шат гэхчилэн системтэйгээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөсөн талаар Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Чанарын удирдах хороо болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх “Эс Эф Си Эс” ХХК-ийн зөвлөхүүд мэдээллээ.

Төлөвлөгөөний дагуу 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр “Чанарын удирдлагын тогтолцоо, шаардлага” ISO 9001:2015 стандартын танилцуулах сургалтыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт зохион байгуулж дээр нэр дурьдсан найман газар хэлтсийн  92 ажилтан, албан хаагчийг хамрууллаа.

Сургалтаар удирдлагын тогтолцоо ба стандартчилал, чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 стандартын танилцуулга, ISO 9001:2015 эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ ба үйл явцын арга, чанарын удирдлагын төлөвлөлт дэмжих үйл явц, үйлдвэрлэл ба үйлчилгээнд тавих шаардлага, гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба сайжруулалт, удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалт зэрэг сэдвээр ISO 9001 стандартын олон улсын аудитор С.Давааням, Л.Тунгалаг, Н.Алгаа, М.Заяа  нар мэдээлэл өгсөн юм.

“Чанарын удирдлагын тогтолцоо, шаардлага” ISO 9001:2015 стандартын танилцуулах сургалтын төгсгөлд интерактив хэлэлцүүлэг зохион байгуулж  оролцогчдод сертификат гардуулан төрийн үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу хүргэх үйлсэд идэвхтэй оролцохыг хүсэв.