Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын ерөнхий газраас хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, МҮЭ-ийн холбоотой хамтран ажиллах гэрээний дагуу Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны албан хаагчдад захиалгат сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

Энэ удаад Хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны “Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв-7”-ийн 32 албан хаагч, “Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв-10”-ийн 50 албан хаагч, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны анхан шатны үйлдвэрчний эвлэлийн хороод болох “Төвийн түгээх төв”-ийн нийт 148 албан хаагчдад 2019 оны 04 дүгээр сарын 22,23-ны өдрүүдэд сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтаар Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын БХСГ-ын мэргэжилтэн Ө.Бодьгэрэл “Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид орсон 2019 онд мөрдөх өөрчлөлтүүд”, “Нийгмийн даатгал” гар утасны аппликэйшний талаар мэдээлэл хүргэлээ.