Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ“Нийгмийн даатгалын байгууллагын мэргэшүүлэх болон хувь хүний ур чадварын сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг зохион байгууллаа

“Нийгмийн даатгалын байгууллагын мэргэшүүлэх болон хувь хүний ур чадварын сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг зохион байгууллаа

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй мэргэшсэн чадварлаг хүний нөөцөд түшиглэн, үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулах чанарын зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байгаа билээ. Энэ хүрээнд шат дараалсан дотоод сургалт болон мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, олон улсын чанартай сургалтуудад ажилтан албан хаагчдаа хамруулж байна.

2015 оны 12 дугаар сарын 03-04-ний өдрүүдэд “Нийгмийн даатгалын байгууллагын мэргэшүүлэх болон хувь хүний ур чадварын сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг Германы олон улсын хамтан ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгууллаа. Нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээнд ажилтан албан хаагчдыг мэргэшүүлж, чадавхижуулах, давтан бэлтгэх, хувь хүний ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажиллах сургагч багшийг бэлтгэн, тэдэнд сургалт зохион байгуулах чадвар, арга зүйг эзэмшүүлэх зорилготой энэхүү сургалтанд Нийгмийн даатгалын төв орон нутгийн нийт 80 ажилтан албан хаагч оролцсон.

Сургалтыг мэргэшүүлэх, ур чадварын гэсэн хоёр чиглэлээр зохион байгуулсан ба Нийгмийн даатгалын багц хууль, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, албан хэрэг хөтлөлт, байгууллагын үйлчилгээнд тавигдах шаардлага, стандарт, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж, байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, цагийн менежмент, сургалтын арга зүй, багаар ажиллах чадвар зэрэг өргөн агуулга сэдвийн хүрээнд зохион байгуулав. Сургалтанд оролцогчдод  нийгмийн даатгалын ажилтны мэргэжлийн болон нийгмийн даатгалын үйлчилгээг таниулах арга зүйн ур чадварыг эзэмшсэнийг гэрчлэх үнэмлэх гардуулсан бөгөөд эдгээр 80 сургагч багш  цаашид өөрсдийн хэлтэс нэгждээ сургалт хийж, бусаддаа мэдээллээ хуваалцах юм.