Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ“Нийгмийн даатгалын ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалт”-ыг бүсчилэн зохион байгуулж байна

“Нийгмийн даатгалын ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалт”-ыг бүсчилэн зохион байгуулж байна

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран “Нийгмийн даатгалын ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалт”-ыг бүсчилэн зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн сургалтанд Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын сумдын 70 орчим  байцаагч, нийгмийн даатгалын ажилтнууд хамрагдав. Энэхүү сургалтаар Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын зүгээс Монгол улсын нийгмийн хамгааллын суурь түвшин, зардал, үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг, зөвлөмжийн талаар мэдээлэл өгч байгаа бол Нийгмийн даатгалын бодлогын  хэрэгжилтийн газраас УИХ-ын 2015 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого (2015-2030)”, Нийгмийн даатгалын багц хууль, түүнд орсон өөрчлөлт, Чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх ажлын явц, шимтгэл төлөлтийг банкны цахим үйлчилгээ ашиглан төлөх тухай мэдээлэл өгч нээлттэй хэлэлцүүлэг өрнүүлж байгаа юм. Мөн Эрүүл мэндийн даатгалын газраас ЭМД-ын хуулийн шинэчилсэн найруулга, Малчдын эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ сэдвээр сургалт хийж байна.

Тэрчлэн малчид хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, албан бус хэвшилд ажиллагсадын нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх сайн туршлагаасаа бусадтайгаа хуваалцаж, бүлгээр ажилласан нь сумдын байцаагч нарт үр өгөөжтэй болж байна. Бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулж дууссаны дараа зорилтот бүлэгт зориулсан нийгмийн даатгалын сурталчилгааны материал, гарын авлага боловсруулан гаргахаар төлөвлөж байна.

9 дүгээр сараас эхэлсэн энэхүү сургалтанд өнөөдрийн байдлаар Баянхонгор, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Өмнөговь, Дундговь, Говьсүмбэр, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод зэрэг есөн аймгийн сумдын нийт 189 байцаагч, нийгмийн даатгалын ажилтнууд хамрагдаад байна. Дараагийн сургалтыг энэ сарын 29, 30-ны өдрүүдэд Орхон аймагт зохион байгуулах бөгөөд Хөвсгөл, Архангай, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Булган аймгуудын сумдын нийт 106 байцаагч, нийгмийн даатгалын ажилтан хамрагдана.