Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээМонгол улсын 5 хүн тутмын 1 нь нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авч байна

Монгол улсын 5 хүн тутмын 1 нь нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авч байна

2020 оны эхний 11 сарын байдлаар нийгмийн даатгалын санд 1.7 их наяд төгрөгийн орлого бүрдүүлсэн бол зарлагын санхүүжилтэд 2.2 их наяд төгрөг зарцуулж, 644.2 мян.хүнд тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардал олгон үйлчилгээ үзүүллээ. Өөрөөр хэлбэл бид Монгол Улсын таван хүн тутмын нэгийнх нь санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцаж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж байна.