Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээМонгол улсын иргэд анх удаа гадаадаас тэтгэвэр авч эхэллээ

Монгол улсын иргэд анх удаа гадаадаас тэтгэвэр авч эхэллээ

Монгол улс болон Бүгд Найрамдах Унгар Улсын хоорондын Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Бүгд Найрамдах Унгар Улсад ажиллаж байсан Монгол Улсын есөн иргэн тухайн улсад ажилласан жилдээ ногдох тэтгэврийг Унгар Улсын талаас тогтоолгон авч эхэллээ.

Энэхүү хэлэлцээрийг байгуулахын тулд 2012 онд 4, 2013 онд 55, 2014 онд 35, 2015 онд 5, нийт 99 иргэний Монгол Улсад болон БНУУ-д ажилласан хугацааны мэдээллийг харилцан солилцож, “Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Унгар Улсын иргэдэд тэтгэвэр тогтоох, олгох журам”-ын төсөл, “Тэтгэвэр хүлээн авах тухай өргөдөл”-ийг  ХАХНХ-ын сайдын 2015 оны А/33 дугаар тушаалаар батлуулах зэрэг урьтал ажил олныг хийж хэрэгжүүлсэн юм.

Үүний дүнд САР БҮР 100.000 ФОРИНТ Бүгд Найрамдах Унгар Улсаас Монгол улсын иргэдийн банкин дахь данс руу шилжиж эхэлсэн ба цаашдаа ч хамрагдах хүний тоо ба мөнгөн дүн нэмэгдэх юм. Манай улс БНУУ-аас гадна БНСУ, Казакстан, ОХУ зэрэг орнуудтай хамтын хэлэлцээр байгуулан ажиллаж байгаагаас гадна Польш, Молдав, Буриад, ӨМӨЗО зэрэг улс орнуудын нийгмийн хамгаалал, тэтгэврийн асуудал хариуцсан байгууллагуудтай түншлэл хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна.