Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээМалчин-даатгуулагчид тэтгэвэр тогтоох асуудлаар Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулав

Малчин-даатгуулагчид тэтгэвэр тогтоох асуудлаар Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар малчны тэтгэвэр тогтоолгох насыг 5 жилээр наашлуулах зохицуулалтыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлж байна.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Д.Зоригт, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын зөвлөх Ё.Пүрэвцэрэн, Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газрын дарга Ц.Ганцэцэг нар энэхүү хуулийн хэрэгжилтийн явц, малчдад тэтгэвэр тогтооход тулгамдаж байгаа асуудлыг судлах, уг ажилтай газар дээр нь танилцах, нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагч нарыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах зорилгоор 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст ажиллалаа.

Уг арга хэмжээний үеэр Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Д.Зоригт аймгийн хэмжээнд малчдад тэтгэвэр тогтоохтой холбоотой асуудлаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ч.Сарангэрэл, Зуун мод сумын багийн Засаг дарга нар, бүртгэлийн ажилтнууд, архив, статистикийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилтнуудтай зөвлөлдөх уулзалт зохион байгууллаа.

Энэхүү зөвлөлдөх уулзалтаар малчдад тэтгэвэр тогтооход орон нутагт тулгамдаж байгаа асуудал, хуулийн хэрэгжилтийг хангахад орон нутгийн хэмжээнд төрийн байгууллагууд хэрхэн уялдаа холбоотой ажиллаж малчдад төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэх, малчдын малчнаар ажилласныг нотлох үндсэн баримт бичиг болох мал тооллогын он тус бүрийн бүртгэл буюу “А” дансны лавлагааг аймаг, дүүргийн архивын хэлтсүүд хоорондоо, тухайн аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэст харилцан хүргүүлэх боломжийг судлах талаар ярилцлаа.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Д.Зоригт зөвлөлдөх уулзалтад оролцогчдоос гаргасан саналыг шийдвэрлэх зорилгоор Архивын ерөнхий газрын дарга Ч.Хоролдамбатай уулзаж, дараах асуудлыг тавьж хамтран ажиллахаар тохиролцов. Үүнд:

  • Малчин-даатгуулагчийн малчнаар ажилласан жил бүрийн мал тооллогын бүртгэлийн лавлагааг эх баримт бичгийг үндэслэн албан бичгийн хэвлэмэл хуудсанд нэгтгэн гаргаж, архивын нэгжийн дарга, холбогдох ажилтан гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулж өгч байх;
  • Энэхүү лавлагаанд “А” дансны зөвхөн малчны овог нэр, ам бүлийн тоо, 16-аас дээш насны малчдын тоо бүхий эхний нүүрийг он бүрээр хувилж хавсаргадаг байх;
  • Малчдад төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор малчны “А” дансны лавлагааг аймаг, дүүргийн архивын хэлтсүүд хоорондоо болон тухайн шатны нийгмийн даатгалын хэлтэст харилцан хүргүүлдэг байх зэрэг болно.

 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР