Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээЗахиргааны ерөнхий хуулийн сургалтанд 65 албан хаагч хамрагдав

Захиргааны ерөнхий хуулийн сургалтанд 65 албан хаагч хамрагдав

Хууль зүйн яамнаас 2016 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулсан Захиргааны ерөнхий хуулийн сургалтанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 65 ажилтан, албан хаагч оролцлоо. Тус хууль нь 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх ба хуулийн талаарх ерөнхий ойлголт, ач холбогдол анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл өгсөн юм