Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээ“Даатгуулагчид зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаарах асуудлууд” зөвлөлдөх уулзалт амжилттай зохион байгуулагдаж дууслаа

“Даатгуулагчид зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаарах асуудлууд” зөвлөлдөх уулзалт амжилттай зохион байгуулагдаж дууслаа

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хамтран  “Даатгуулагчид зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаарах асуудлууд” зөвлөлдөх уулзалтыг нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Хан-Уул зэрэг 6 дүүргийн өрхийн эмнэлэг, эмийн сангуудын 300 гаруй эмч, эмзүйчийг хамруулан 3 өдрийн турш амжилттай зохион байгуулж дууслаа. Уулзалтыг нээж Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Ц.Уртнасан,  Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Су-Нюунт нар үг хэлсэн юм.

Тус уулзалтаар Нийгмийн даатгалын байгууллагын эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааны  өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт, Эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратеги, “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260:2011 стандарт”, мөрдөлт, Өрхийн эмч нарын жор бичилт, эмийн сангийн үйл ажиллагаанд илэрч буй  зөрчил,  дутагдал,  анхаарах асуудлууд, Эмийн үнийн хөнгөлөлт олгох цахим систем, “ЭМД судалгаа програм”-ын танилцуулга, Даатгалын гэрээ бүхий эмийн сангуудад mулгамдаж байгаа асуудлууд, “ЭМД-ын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн шинэчилсэн жагсаалт”, ”Даатгуулагчид зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд зэрэг сэдвийн хүрээнд Эрүүл мэндийн яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын газар болон харилцагч эмийн сан, өрхийн эмнэлгийн төлөөллүүд мэдээлэл өгч чөлөөт ярилцлага өрнүүлэн хамтын ажиллагааны үр дүн, цаашид анхаарах асуудал, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар  санал бодлоо солилцлоо.

Цаашид алслагдсан 3 дүүргийн хэмжээнд тус зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь улсын хэмжээнд 593 эмийн сантай даатгалын гэрээ байгуулан ажиллаж байгаагаас Нийслэлийн хэмжээнд 9 дүүргийн 93 эмийн сантай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд  энэ онд шинээр 37 эмийн сан нийгмийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулаад байна.

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 28 тоот тогтоолоор  “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт, нэр төрөл, хувь хэмжээ”-г өөрчлөн 2013 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөхөөр  баталж, эмийн нэр төрлийг 132 нэр төрлийн 218 болгож, хөнгөлөлтийн хувь, хэмжээг 30-80% болгон нэмэгдүүлсэн нь даатгуулагчдын эрэлт, хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн алхам болно гэж үзэж байна.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР