Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээДаатгуулагчид зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаарах асуудлууд” зөвлөлдөх уулзалт

Даатгуулагчид зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаарах асуудлууд” зөвлөлдөх уулзалт

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хамтран өрхийн эмнэлэг, эмийн сангуудтай “Даатгуулагчид зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаарах асуудлууд” зөвлөлдөх уулзалтыг 2013 оны 11-р сарын 13-15-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Уулзалтад Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын удирдлагууд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Су-Нюунт-У болон нийслэлийн 6 дүүргийн өрхийн эмч, эмийн сангуудын эмзүйч нар оролцож байна.

Одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд 537 эмийн сантай даатгалын гэрээ байгуулан ажиллаж байгаагаас Нийслэлийн хэмжээнд 9 дүүргийн 66 эмийн сантай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд шинээр 17 эмийн сан нийгмийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ хийлээ.

Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн 2013 оны 28 тоот тогтоолоор “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт, нэр төрөл, хувь хэмжээ”-г өөрчлөн 2013 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөхөөр баталж, эмийн нэр төрлийг 132 нэр төрлийн 218 болгож, хөнгөлөлтийн хувь, хэмжээг 30-80% болгон нэмэгдүүлсэн нь даатгуулагчдын эрэлт, хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн алхам болно гэж үзэж байна.