Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээДаатгалын гэрээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, захирал нарын анхааралд

Даатгалын гэрээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, захирал нарын анхааралд

ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ БҮХИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН

 БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ  2016 ОНЫ ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ ТУХАЙ

 2017.01.11 

Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь эрүүл мэндийн байгууллагуудтай 2016 онд байгуулсан “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх,  худалдан авах гэрээ”-г Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газрын даргын 2012 оны А/367 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын дагуу 2017 оны 01 сарын 16-18-ны өдрүүдэд Эрүүл мэндийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийн газрын байранд дүгнэх болсон тул хуваарийн дагуу хүрэлцэн ирж хугацаандаа дүгнүүлнэ үү.

Гэрээ дүгнэх хуваарь:

–  Эмийн сан                                        2017 оны 01 сарын 16, 17-ны өдрүүдэд

–  Улсын эмнэлгүүд                                                     2017 оны 01 сарын 18

–  Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, рашаан сувилал           2017 оны 01 сарын 18

Жич: Эрүүл мэндийн байгууллагууд нь товлосон хугацаанаас хоцролгүй ирж гэрээгээ дүгнүүлэхийг анхааруулъя. Холбогдох мэдээллийг хариуцсан эмч, мэргэжилтнүүдээсээ авна уу.

 Нэг. Улсын эмнэлгүүд доорхи материалуудыг бүрдүүлж ирнэ.

1. Нийгмийн даатгалын байгууллагыг дүгнэсэн хуудас /хавсралт татаж авч бөглөх/ 2%
2. Магадлан итгэмжлэлийн батламж болон тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
3. Тухайн эмнэлэгт зонхилон тохиолдож буй эхний 5 өвчний оношилгоо эмчилгээний стандартын жагсаалт, мөрдөлтийн хувь, 2016 оны чанарын тайлан
4. Даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан, авсан арга хэмжээ, үр дүнг үнэлсэн үнэлгээ.
5. Эм тариа ороох боох материалыг хэдэн хүнээс гаргуулсан, хэдийг буцаан олгосон
6. Хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн акт, албан шаардлагын биелэлт;
7. Байгууллагын удирдлага өөрийн биеэр тамгатайгаа ирэх;

 Хоёр. Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, рашаан сувиллууд доорхи материалуудыг   бүрдүүлж ирнэ

1. Нийгмийн даатгалын байгууллагыг дүгнэсэн хуудас /хавсралт татаж авч  бөглөх/ 2%
2. Магадлан итгэмжлэлийн батламж болон тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
3. Тухайн эмнэлэгт зонхилон тохиолдож буй  эхний 5 өвчний оношилгоо эмчилгээний стандартын жагсаалт, мөрдөлтийн хувь,
4. Тухайн эмнэлэгт ажиллаж  буй боловсон хүчний мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээг эх хувиар;
5. Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, рашаан сувиллууд 2016 оны 01-12 саруудын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан /НД-7, НД-8/, ажиллагсдын нийгмийн даатгалын дэвтэр;
6. 2016 онд даатгуулагчдад үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний чанарын тайлан;
7. Даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан, авсан арга хэмжээ, үр дүнг үнэлэсэн үнэлгээ;
8. Хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн акт, албан шаардлагын биелэлт;
9. Даатгуулагчдыг мэдээллээр хангасан талаарх  бүртгэл, тэмдэглэл, баримтжуулсан байдал;.
10. Байгууллагын удирдлага өөрийн биеэр тамгатайгаа  ирэх.

 Гурав. Эмийн сан доорхи материалуудыг бүрдүүлж ирнэ үү:

1. Нийгмийн даатгалын байгууллагыг  дүгнэсэн хуудас / хавсралтыг  бөглөж ирэх-2%/
2. Тухайн эмийн санд ажиллаж буй боловсон хүчний мэргэжлийн үнэмлэх,  лицензийн хуулбар, гэрчилгээг эх хувиар;
3. 2016 оны 01-12 саруудын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан /НД-7,НД-8/, ажиллагсдын нийгмийн даатгалын дэвтэр, ажилд томилогдсон тушаал, үйлчилгээний ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ
4. Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудтай байгуулсан гэрээнүүд эх хувиараа байх;
5. Эмийн сангийн хаяг, нэр бүхий фото зураг;
6. Жор бичилтийг сайжруулах талаар өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй хамтран ажилласан талаархи бүртгэл, тэмдэглэл, нотолгоо, бусад;
7. Эмийн орлого, зарлагын тайлан, тооллогын бүртгэлийг санхүүгийн программаас эхний болон эцсийн хуудсыг хэвлэж авчрах
8. Хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн акт, албан шаардлагын биелэлт;
9. Даатгуулагчдыг мэдээллээр хангасан талаарх  бүртгэл, тэмдэглэл, баримтжуулсан байдал;
10. Анхан шатны маягт, бүртгэлүүд
11. Үйл ажиллагааны сүүлийн 3-н жилийн тайлан
12. Даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан, авсан арга хэмжээ, үр дүнг үнэлэсэн үнэлгээ;
13. Байгууллагын  удирдлага өөрийн биеэр  тамгатайгаа  ирэх.

Хаяг: ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 2-Р ХОРОО,

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТӨВ БАЙР