Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээГовьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дотоод тохижилтыг аймгийн удирдлагууд нь шийдэж өгөв.

Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дотоод тохижилтыг аймгийн удирдлагууд нь шийдэж өгөв.

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь  2015.02.04-ний өдөр шинэ барилгаа ашиглалтанд хүлээж авсан бөгөөд орон нутгийн удирдлагын зүгээс 6 500 000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж дотоод тохижилтынх нь асуудлыг саяхан шийдэж өгчээ. Орон нутгийн хөгжил сангийн төсвөөс гарсан дээрх мөнгөөр нэг давхрын үйлчилгээний заалны хаалт, жижүүрийн хэсэг, том, жижиг бичгийн шүүгээ зэргийг хийлгэн ажлын байрны бүтээмжийг нэмэгдүүлэн, үйлчлүүлэгч даатгуулагчдын ая тухтай үйлчлүүлэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлж өгсөнд  тус хэлтсийн дарга, хамт олны зүгээс талархал илэрхийлж байна.