Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээБанкуудад байршуулсан мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо

Банкуудад байршуулсан мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 33  тоот тогтоолоор нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн чөлөөт үлдэгдлээс арилжааны банкуудад байршуулсан мөнгөн хадгаламжийн нэг жилийн хүүгийн хэмжээг 15.0 хувиас доошгүй байхаар шинэчлэн тогтоолоо.

Дээрх тогтоол хэрэгжснээр нийгмийн даатгалын санд 1 жилд 51,9 тэрбум төгрөгийн хадгаламжийн хүүгийн орлого орж байсан бол 87,8 тэрбум төгрөг болж 1 жилийн хадгаламжийн хүүнээс орох орлого 35,7 тэрбум төгрөгөөр буюу 61,1 хувиар нэмэгдэх боломж бүрдлээ.