Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээБаг, хороодын засаг дарга нарыг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулав

Баг, хороодын засаг дарга нарыг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулав

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулагын зарим зүйл заалт энэ оны 01 дүгээр сарын 01-нээс эхлэн хэрэгжиж буй билээ.  Хуулийн өөрчлөлт болон 2016 онд Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээнд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор иргэдийн дунд асуулт их байна.

Тэгвэл орон нутгийн иргэд, малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн эрүүл мэндийн даатгалын хамралтанд чухал үүрэгтэй баг, хороодын Засаг дарга нарыг Азийн хөгжлийн банкны “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл”-ийн дэмжлэгтэйгээр мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулав.

Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд зохион байгуулсан энэ удаагийн сургалт энэ сарын 07-09-ний өдрүүдэд болсон ба Өмнөговь аймгийн 65 багийн Засаг дарга нар хамрагдлаа. Сургалтаар эрүүл мэндийн даатгалаас гадна, Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого, гадаадад оршин суугаа иргэдээ даатгалд хамруулах бодлого, Нийгмийн даатгалын багц хуульд орсон өөрчлөлт, сайн дурын даатгал, Малчидтай байгуулах 3 талт гэрээ зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл өгч, нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.