Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээАжил олгогч, даатгуулагчдад зориулсан сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байна

Ажил олгогч, даатгуулагчдад зориулсан сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байна

Иргэд даатгуулагчдад нийгмийн даатгалд даатгуулахын ач холбогдлыг тайлбарлан таниулах, нийгмийн даатгалын холбогдох хууль, эрх зүйн мэдлэг олгох, мэргэшүүлэх сургалтыг нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагаас төлөвлөгөөний дагуу болон хүсэлтийн дагуу зохион байгуулж, ажил олгогч, даатгуулагч, их дээд сургууль, төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллага, гадаад руу ажиллахаар зорчиж буй иргэд гэх мэт зорилтот бүлгүүдийг хамруулан системтэйгээр явуулж байна.

Тухайлбал Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас ажил олгогч, даатгуулагчдад чиглэсэн сургалтыг 2016 онд 63 удаа зохион байгуулж 7753 даатгуулагчийг хамруулсан бол 2017 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар 31 удаагийн сургалт зохион байгуулж 1140 ажил олгогч даатгуулагчид нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилан, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан байна.

Ажил олгогч, даатгуулагч та бүхэн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагаас хуулийн мэдээлэл, зөвлөгөө, сургалт авахыг хүсвэл тус байгууллагын Сургалт, сурталчилгааны хэлтэст нээлттэй хандах боломжтой.