Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээАвлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтанд 46 албан хаагч оролцлоо

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтанд 46 албан хаагч оролцлоо

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, Соён гэгээрүүлэх хэлтсээс 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт сургалт зохион байгуулав. Сургалтанд үнэлгээний хорооны гишүүд, худалдан авах ажиллагааны А-3 гэрчилгээтэй мэргэжилтнүүд, Эрүүл мэндийн даатгалын газрын мэргэжилтнүүд нийлсэн 46 албан хаагч оролцож ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, ашиг сонирхолгүйн тухай мэдэгдэл тайлбарыг үнэн зөв гаргах тухай мэдээлэл авлаа.