Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7555-8484 11-452162
НүүрМэдээНДЕГ: ДОЛОО ХОНОГТ 10 МЯНГА ОРЧИМ САНАЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

НДЕГ: ДОЛОО ХОНОГТ 10 МЯНГА ОРЧИМ САНАЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

Нийгмийн даатгалын байгууллага иргэдээс ирсэн санал, өргөдөл, гомдлыг 3-4 хэлбэрээр хүлээн авч, шийдвэрлэж байна. Иргэд олон нийттэй харилцах 11-11 төв мөн Нийгмийн даатгалын дуудлагын төв иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээж авч байгаагаас гадна Нийгмийн даатгалын аппликейшн, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын “@sigomongolia болон нийгмийн даатгалын мэдээлэл, зөвлөгөө” FB хуудсаар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч хариулт өгч байна.  Цахим хаяг болон утсаар ирсэн санал хүсэлтийг нэгтгэхэд долоо хоногт 10 мянга орчим даатгуулагч, иргэд НДЕГ-т хандаж байна.

Санал хүсэлт их ирж байгаатай холбогдуулан НДЕГ-ын байцаагчид 04-р сарын 19-өөс 30-ны өдрийг дуустал Засгийн газрын  Иргэд олон нийттэй харилцах 11-11 төвд сууж ажилласан. Энэ хугацаанд 380 орчим иргэн утсаар зөвлөгөө авч, биеэр ирж үйлчлүүлжээ.

Төрлөөр авч үзвэл 380 орчим санал хүсэлтийн 190 орчим нь тэтгэвэртэй холбоотой, Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан тэтгэмжтэй холбоотой 80 орчим хүсэлт ирснийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 210 гаруй иргэн утсаар холбогдож,  170 гаруй иргэн биеэр ирж үйлчлүүлсэн.

Иргэдийн ихэнх нь утсаар саналаа хэлжээ.

Нийгмийн даатгалын дуудлагын төвийн 7777-1289 утас ажиллаж байна. Дөрөвдүгээр сарын 15-26-ны өдөр хүртэл 2730 иргэн  энэ утастай холбогдож  автомат хариулагчаас мэдээлэл авчээ. Мөн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын пэйжээр дамжуулан иргэдэд мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөөр байгаа юм.  Нийт ирсэн санал хүсэлтийг 80-90 хувьтай шийдвэрлэж байна. Жишээ нь 6, 7 жилийн цалингаар тогтоолгосон тэтгэврийг таван жил болгон өөрчлөн бодуулахад тэтгэвэр нэмэгдээгүй талаар,  Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсан, ажилгүйдлийн тэтгэмжийн хүсэлтээ цахимаар хэрхэн илгээх, хүсэлтээ илгээсэн боловч, тэтгэмж шилжиж орохгүй байна гэсэн хүсэлт ирж байгаа юм. Нийгмийн даатгалын байцаагчид утас болон, цахимаар ирсэн санал, хүсэлтийг хүлээн авч, харьяа дүүргийн газар руу илгээж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилладаг.  Үүнд багагүй цаг хугацаа орж байна. Зарим даатгуулагчидтай утсаар холбогдоход 5 минут дээш хугацаа зарцуулах тохиолдол бий. Тиймээс дуудлага алдагдаж, Нийгмийн даатгалын байцаагчид утсаа авахгүй байна гэсэн шүүмжлэл ч гарч байгаа юм.

Энэ нь ачаалалтай хэт их байгаатай холбоотой. Тиймээс хүлээцтэй хандаж байгаа иргэд даатгуулагч та бүхэнд талархаж байна.